Потенціал розвитку легкої промисловості м.Києва

Потенціал розвитку легкої промисловості м.Києва

Українська легка промисловість — це сучасний багатогалузевий комплекс з виробництва товарів народного споживання, який забезпечує економічну та соціальну безпеку країни в цілому, сприяє збереженню її статусу незалежної і суверенної індустріальної держави. Цей соціально вагомий сектор економіки орієнтований на кінцевого споживача, а його основа — жіночі трудові ресурси. Потенційні можливості галузі дозволяють виробляти широкий асортимент товарів, здатних задовольнити майже повністю внутрішній попит. Водночас легка промисловість пов’язана з багатьма суміжними галузями і обслуговує весь господарський комплекс.
Динаміка індексу виробництва легкої  галузі промисловості м. Києва за 2015 рік

Динаміка індексу виробництва легкої галузі промисловості м. Києва
за 2015 рік

У місті Києві функціонує майже 64 підприємств галузі. Багато з них має тривалі партнерські стосунки з виробниками країн ЄС, постачаючи високоякісну продукцію на європейський ринок. Враховуючи цей досвід ділових зв’язків можна стверджувати, що в умовах підписання асоціації з ЄС українські підприємства досить швидко адаптуються до роботи в умовах поглибленої європейської інтеграції. У перспективі такі підприємства мають стати своєрідним експериментальним майданчиком для впровадження інновацій, як за рахунок трансферу технологій і впровадження вітчизняних розробок, що дуже значимо для ряду галузей промисловості, включаючи військово-промисловий комплекс.

*- за матеріалами Управління промисловості та інноваційної політики Департамент промисловості та розвитку підприємництва, засідання Кластеру легкої промисловості 18.02.2016 року.

20.04.2016